måndag 7 november 2011

Marieholm hösten 2008. Klicka på en bild......

Sjökapten Gunar SinclairMästerlotsr


Sjökapten och mästerlotsen

Sjökaptenerna och mästerlotsarna 

Sjökaptener


Sjökaptener
Sjökapten med 50-års sjötjänst.......

Mästerlotsen och sjökaptenen 

Sjökapten

Sjökapten

Sjökapten

Intendenten mm Marieholmredaren 

Sjökaptener

Sjökaptener

Mästerlotsen Sjökapten 

Mästerlotsen och sjökaptenen från Smögen
Mästerlotsen, sjökapten

                                                 
Mästerlotsen och
Sjöfartsverketschefen 

Sjökaptenen och befälhavaren på Stena Danica